Tan Huynh Van

Show diễn quy mô và quá hoành tráng. Ngoài ra trên mỗi phiếu vào cổng được tặng kèm 1 suất ăn. Nếu đi 2 người nên chọn combo. Không gian o đây cũng rất rộng. Lưu ý vào các ngày cuối toàn không có chỗ để xe oto. Thời gian diễn là từ 8h00pm – 9h00pm. Các bạn nên đến sớm để có chỗ ngồi đẹp