Liên Hệ

Công viên Ấn Tượng
Cồn Hến, Thành phố Hội An
Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam

(+84) 02356.299.699
(+84) 0235.625.83.83
congvienantuong@gmail.com

Mở cửa từ 07.00 - 22.00
Từ thứ 2 đến Chủ nhật